Verbinding

Een kernbegrip in leren is volgens onze visie verbinding: de verbinding van de trainer met de deelnemers, met de doelstelling en met het thema van de opleiding, de verbinding van de deelnemers met zichzelf en met elkaar.

Hoe ontstaat verbinding?

Communiceren vanuit waarden en idealen

Een waardevolle verbinding kun je alleen aangaan met mensen, wanneer je communiceert vanuit je ware identiteit, vanuit wie je écht bent. We willen dus niet alleen vertellen wát we doen. Wel vooral wáárom en hoe we het doen. Wat ons drijft om te doen wat we doen. Authenticiteit ligt aan de basis van verbinding.

Verbinding met de organisatie

Verbinding met de klant en de opdracht begint bij onze wens om de vraag van de klant te begrijpen en te doorgronden. Respect voor de klant, zijn mens-zijn, mensbeeld, cultuur ligt aan de basis van deze verbinding. Innerlink is gepassioneerd door een doorgedreven dienstverlening, want wij geloven dat onze onderneming bestaat voor en door de mensen met wie wij mogen samenwerken.

Verbinding met de deelnemers

Een training of coachingtraject vormt slechts een klein, maar wel belangrijk onderdeel in het leerproces van mensen. Het is aan de trainer om aan te sluiten bij het punt waar de deelnemers zijn, bij waar ze behoefte aan hebben. Het is aan de trainer om de beste aanknopingspunten te vinden om het leren te stimuleren.

↓