Intervisie

Intervisie geeft mensen de kans hun werkproblemen te bespreken en de bezorgdheden van alledag te delen. Het doel is nieuwe perspectieven te zien en oplossingen te vinden. Intervisie is dus oplossingsgericht en adviserend bij problemen, maar ook een ideaal middel om samen kennis en expertise te delen.

Intervisie creeert ruimte voor collegiale steun, voor analyse en zelfonderzoek. De begeleider neemt hier de coachende en soms ook de expertrol op zich.

Het resultaat van de intervisiearbeid kan bij wijze van spreken de volgende dag vertaald worden in nieuwe maatregelen of strategie├źn en in nieuw gedrag.

Door intervisie leren de deelnemers ook kijken richting onderliggende gedragspatronen van zichzelf en van anderen. Volgende vragen kunnen daarbij helpend zijn:

 

  • Waarom handelt iemand (steeds) zoals hij of zij handelt?
  • Welke drijfveren leiden iemand?
  • Wat is het effect van mijn gedrag op anderen?
  • Hoe word ik gepercipieerd door mijn medewerkers?
↓